Raisa Foster Raisa Foster Raisa Foster Raisa Foster Raisa Foster

Raisa Foster, PhD

Dr. Raisa Foster (b. 1976) is an independent researcher/artist/educator. She completed her Ph.D. in 2012 at the University of Tampere, Finland.  She also holds a graduate diploma in dance animateuring from the University of Melbourne (School of Dance, VCA) and MA in visual culture from Aalto University (School of Art and Design). Foster has created her own artistic/pedagogical method Tanssi-innostaminen® (dance animateuring), a pedagogical method The Pedagogy of Recognition as well as an art-based research method Eragraphy. Foster is interested in combining different artistic and more traditional qualitative research methods in her multidisciplinary art practice. Currently she works as a research director in Art-Eco Project which is funded by Kone Foundation.

Raisa Foster, FT

Filosofian tohtori Raisa Foster (s. 1976) on vapaa tutkija–tanssitaiteilija–kouluttaja. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2012. Hänellä on myös dance animateur -tutkinto Melbournen yliopistosta Australiasta sekä taiteen maisterin tutkinto Aalto yliopistosta. Foster on kehittänyt taiteellis-pedagogisen Tanssi-innostaminen® -menetelmän, teoretisoinut tunnustuksen pedagogian ja kehittänyt taideperustaisen eragrafia-tutkimusmenetelmän. Foster yhdistelee taiteellis-pedagogisessa työskentelyssään ennakkoluulottomasti perinteisempiä laadullisen tutkimuksen tiedonmuodostuksen tapoja monitaiteelliseen työskentelyynsä. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkimusjohtajana Koneen Säätiön rahoittamassa Art-Eco-hankkeessa.