Background
24.5.2021näyttely, kuvataide, ympäristökriisi, ilmastonmuutos, taide, nykytaide, enemmän kuin ihminen, more than human, piirustus, videotaide

ME­DIA­TIE­DO­TE: Lapsuuden ko­ke­muk­sia tar­kas­te­le­va tai­teel­li­nen tutkimus etsii rat­kai­su­ja ym­pä­ris­tö­krii­siin

Dosentti Raisa Fosterin Enemmän kuin ihminen-näyttely avautuu kesäkuun alussa Galleria Saskiassa Tam­pe­reel­la. Lapsuuden luon­to­ko­ke­muk­sia tar­kas­te­le­vat ääni- ja vi­deo­teok­set sekä kier­rä­tys­pii­rus­tuk­set he­rät­te­le­vät katsojien ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta.

24.5.2021 (vapaa heti julkaistavaksi)


Raisa Foster: Enemmän kuin ihminen

Galleria Saskia, Pirkankatu 6, Tampere

Yksityisnäyttely avoinna 5.– 23.6.2021, ma–pe klo 12–18 ja la–su klo 12–16.

Avajaiset pe 4.6. klo 18 (en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen)


Lapsuuden ko­ke­muk­sia tar­kas­te­le­va tai­teel­li­nen tutkimus etsii rat­kai­su­ja ym­pä­ris­tö­krii­siin

Dosentti Raisa Fosterin Enemmän kuin ihminen-näyttely avautuu kesäkuun alussa Galleria Saskiassa Tampereella. Lapsuuden luontokokemuksia tarkastelevat ääni- ja videoteokset sekä kier­rä­tys­pii­rus­tuk­set herättelevät katsojien ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta.

Monialaisen tamperelaisen tutkijan ja taiteilijan Raisa Fosterin näyttely on toteutettu osana Tampereen yliopiston Re-connect / Re-collect -hanketta, jossa tutkitaan lapsuusmuistoja. Fosterin yksityisnäyttely koostuu hiili-, liitu- ja tussipiirustuksista sekä ääni- ja videoteoksista. Näyttely on avoinna Galleria Saskiassa päivittäin kesäkuussa.


Taideyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston dosentiksi nimitetty Foster ei halua kahlita työskentelyään tieteen ja taiteen eikä eri taiteiden välisiin rajoihin. Hän on tutkinut ajankohtaisia sosiaalisia ja ekologisia kysymyksiä niin tanssin, videotaiteen kuin piirtämisenkin keinoin sekä perinteisin akateemisin menetelmin.


Fosterin mukaan ekologisista ongelmista pitäisi puhua kulttuurin ongelmana: moderni ihminen kun ei ole onnistunut sopeuttamaan omaa kulttuuriaan maapallon rajoihin.


– Emme voi jatkaa muiden elämänmuotojen hyväksikäyttöä vain omaa etuamme ajaen. Meidän on ymmärrettävä, että ilman toimivia ekosysteemejä ei myöskään ihmistä ole olemassa.

(Teksti jatkuu kuvan alla.)

raisa-foster-39-me.jpg

Koneen Säätiön rahoituksella työskentelevä Foster tutkii muistoja, joissa kuvataan lapsuuden kokemuksia erilaisista ympäristöistä ja vuorovaikutuksesta muiden elollisten olentojen kanssa. Muistelutarinat yhdistyvät Fosterin video- ja ääniteoksissa hänen omiin kokemuksiinsa ja aiemmin taltioituihin materiaaleihin. Myös piirustukset ovat syntyneet kierrättäen eli Fosterin aiempien piirustusten päälle, niitä jatkaen, peittäen ja muokaten.

(Teksti jatkuu kuvan alla.)

1621852836588_Raisa%20Foster_The%20Body_pys%C3%A4ytyskuva%20videoteoksesta-me.jpg

Puhumalla ja tekemällä taidetta “enemmän kuin ihmisen maailmasta” Foster haluaa korostaa sitä, kuinka elämämme kietoutuu erottamattomasti paitsi toisiin ihmisiin myös muihin eläimiin, kasveihin ja koko elämänverkkoon.


– Olemme yhteydessä maailmaan nimenomaan kehollisuutemme kautta. Kehossa olevia havaintoja, tunteita ja muistoja tutkimalla voidaan myös ymmärtää sitä, miten maailma on meissä.


Fosterin mukaan kestävämmän elämäntavan omaksuminen ei tarvitsekaan tarkoittaa niukkuutta ja kärsimystä, vaan uudenlainen, merkityksellinen suhde eläimiin, kasveihin ja luon­no­nym­pä­ris­töi­hin rikastuttaa myös ihmiselämää.

(Teksti jatkuu kuvan alla.)

1621852606759_Foster_More_than_human_MEDIAPHOTO1-me.jpg

Yhteystiedot

Raisa Foster

050 345 1847

raisa@raisafoster.com

www.raisafoster.com

1621852836588_Raisa%20Foster_The%20Body_pys%C3%A4ytyskuva%20videoteoksesta-me.jpg
20210226_113346-me.jpg
1621852606759_Foster_More_than_human_MEDIAPHOTO1-me.jpg
1621855027690_FLYER_Foster_More%20than%20human-me.jpg
20210205_101045_2-me.jpg
1621855109136_Raisa%20Foster_Muutos_hiili%20ja%20tussi%20litoposterille_kuvakreditRaisaFoster-me.jpg
1621851556468_Foster_a%20still%20from%20the%20video%20art%20work%20The%20Body_photocredit_Raisa%20Foster-me.png
1621852014129_ISO_JULISTE_Foster_More%20than%20human-me.png

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019