raisa-foster-30-me.jpg

Fi­lo­so­fian tohtori, dosentti
tutkija & tai­tei­li­ja

Raisa Foster

Raisa Foster on tamperelainen filosofian tohtori, dosentti ja monialainen taiteilija. Hänen työskentelyään eivät kahlitse tieteen ja taiteen eivätkä liioin eri taiteiden väliset rajat, vaan hän tutkii ajankohtaisia sosiaalisia ja ekologisia kysymyksiä niin tanssin, videotaiteen kuin piirtämisenkin keinoin. 


Foster on tehnyt uraauurtavaa työtä taiteen ekososiaalisten hy­vin­voin­ti­vai­ku­tus­ten tutkimisessa ja menetelmien kehittämisessä. Hänen sekä taiteellisen että pedagogisen työnsä lähtökohtana on ihmisen kehollinen maailmasuhde. 


Foster on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita taidekasvatuksesta, pedagogisesta tunnustuksesta ja ekososiaalisesta oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta sekä toimittanut kirjan Art, EcoJustice, and Education (Routledge 2019). Hänen taidettaan on ollut esillä Suomen lisäksi useissa Euroopan maissa sekä Australiassa ja Yhdysvalloissa. Hänen tanssielokuvansa Sounds of Grey (2016) oli Loikka on tour -tans­sie­lo­ku­va­pro­jek­tin virallisessa ohjemistossa vuosina 2018–2019 ja hänen videoteoksensa Lupina (2016) on Tampereen taidemuseon kokoelmissa.


Foster on Itä-Suomen yliopiston dosentti (so­si­aa­li­pe­da­go­giik­ka, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote) ja Taideyliopiston dosentti (tanssipedagogiikka). Tällä hetkellä hän toimii yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019